معرفی تعدادی از پروژه های مقاوم سازی ( طراحی و نظارت ) انجام شده توسط گروه سازه و مقاوم سازی

 

 

رديف

نام پروژه

آدرس

تعداد طبقات

متراژ (مترمربع)

سال انجام پروژه

مشخصات پروژه

1

مقاوم سازي مهمانسرا و ساختمان اداری تعاونی مسکن نیروی دریائی سپاه ( ندسا )

شیراز- بلوار سلمان فارسی  ( پیرنیا )

 

5 طبقه

 

3000

 

1380

ساختمان قدیمی و به صورت اسکلت فلزی و فاقد سیستم مقاوم در برابر زلزله بوده است که با توجه به آیین نامه زلزله برای بارهای ثقلی و جانبی مقاوم سازی گردید.

2

مقاوم سازي ساختمان اداری پژوهشکده دریائی شیراز

شیراز- بلوار چمران پژوهشکده دریائی

 

2 طبقه

1500

 

1380

 

ساختمان قبلآ به صورت دو طبقه اسکلت فلزی بر اساس ویرایش اول آیین نامه زلزله محاسبه و یک طبقه آن احداث شده بود که طبقه دوم بر اساس ویرایش 2 محاسبه و طبقه اول مقاوم سازی گردید.

3

مقاوم سازی چندین ساختمان مسکونی 2 تا 4 طبقه در سطح شیراز( آقای فیروزی – شجاعت و ...)

در سطح شیراز

2 تا 4 طبقه

متراژ های مختلف

1380-1386

عمده ساختمان ها برای زلزله طراحی شده بودند اما به دلیل مشکلات اجرائی و عدم صحیح اجرای سازه یا تغییر در نقشه ها نیاز به مقاوم سازی داشته اند.

4

مقاوم سازي مجتمع مسکونی شرکت تعاونی پست ( دکتر دانش پژوه )

شهرک جدید صدرا فاز یک قطعه 537

 

4 طبقه

 

هر بلوک 1400

 

1384

 

قبلاً بر اساس ویرایش اول آیین نامه2800 طراحی و اسکلت فلزی ساختمان احداث گردیده بود که بر اساس ویرایش سوم تقویت و مقاوم سازی گردید. (اسکلت فلزی )

5

مقاوم سازي مجتمع مسکونی خلیج و نرگس شرکت تعاونی مسکن نیروی دریائی سپاه( ندسا)

شهر جدید صدرا ناحیه 60 هکتاری

 

5 طبقه

6 بلوک آپارتمانی 3600 متری

 

1384

اسکلت فلزی قبلآ بر اساس ویرایش 2 آیین نامه 2800 طراحی و اسکلت و بعضی از سقف های آن احداث شده بود که بر اساس ویرایش سوم مقاوم سازی گردید.

6

مقاوم سازي مجتمع مسکونی بهارستان مربوط به شرکت شیراز عمران و تعاونی مسکن ندسا

شیراز- میدان پاسارگاد خیابان سراج

 

5 طبقه

30  بلوک 1500 متر مربعی

 

1384

ساختمان به صورت اسکلت فلزی و بر اساس ویرایش اول آیین نامه 2800 طراحی و اجرا گردیده بود که در بعضی از بلوک های آن نقشه ها مورد بازبینی و اسکلت ساختمان مورد تقویت قرار گرفت.

7

مقاوم سازي ساختمان دانشگاه غیر انتفاعی حافظ

شیراز- بلوار گلستان جنب بانک سپه

 

6 طبقه

دو بلوک 2000 متر مربعی

 

1385

ساختمان قدیمی اسکلت فلزی و فاقد سیستم مقاوم در برابر زلزله بوده و برای بارهای ثقلی و جانبی مطابق با 23ویرایش سوم آیین نامه 2800مقاوم سازی گردید.

8

مقاوم سازي ساختمان تولید موسسه واکسن و سرم سازی رازی

شیراز – فلکه صنایع

3 طبقه

2000

1385

ساختمان به صورت دو طبقه اسکلت بتونی موجود بوده که بر اساس ویرایش دوم آیین نامه زلزله طراحی گردیده بود و به دلیل اضافه کردن یک طبقه جهت دستگاه های هواساز نیاز به مقاوم سازی داشت.

9

مقاوم سازی ساختمانهای آتش نشانی شهرداری شیراز

در سطح شیراز

2 طبقه

متراژهای مختلف

1386-1387

مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ساختمان ها

10

مقاوم سازی بيش از 20 ساختمان مسكوني 2 تا 8 طبقه در سطح شيراز

در سطح شیراز

2 تا  8    طبقه

متراژهای مختلف

1386-1392

عمده ساختمان ها براي زلزله طراحي شده بودند اما به دليل مشكلات اجرائي و عدم صحيح اجراي سازه يا تغيير در نقشه ها و يا اضافه كردن طبقه جديد نياز به مقاوم سازي داشته اند.

11

مقاوم سازی آپارتمان های 10 طبقه نیروی زمینی ارتش( نزاجا )

شیراز –  بلوار مدرس

10 طبقه

9000

1387

مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ساختمان ها

12

مقاوم سازی مجتمع تجاری –  اداری گناوه (آقای جمال زاده )

شهرستان گناوه

4 طبقه

6000

1387

ساختمان به صورت اسکلت بتنی می باشد که به دلیل اجرای نامناسب و رعایت نکردن نقشه های اجرائی نیاز به مقاوم سازی داشته است.

13

مقاوم سازی بازار ستاره صدرا

( مهندس رهنما )

شیراز –  شهر صدرا

3 طبقه

3000

1387

ساختمان به صورت اسکلت بنایی می باشد که به دلیل ارضاء نکردن ضوابط آئین نامه 2800 نیاز به مقاوم سازی داشته است.

14

مقاوم سازی ساختمان درمانگاه محمد رسول الله شیراز

شیراز –  بلوار پاسداران

2 طبقه

500

1388

ساختمان به صورت بنایی بوده که جهت احداث طبقه دوم نیاز به مقاوم سازی داشته است.

15

مقاوم سازی ساختمان مسکونی آقای مقیمی (خانم شیرازی )

شیراز – گلدشت حافظ

5 طبقه

800

1388

ساختمان برای 4 طبقه با اسکلت فولادی محاسبه شده بود ولی با یک طبقه اضاف تر احداث گردیده است که نیاز به مقاوم سازی داشته است.

16

مقاوم سازی ساختمان مسکونی

(آقای رئیسی )

شیراز – بلوار رحمت

4 طبقه

1250

1388

ساختمان به صورت اسکلت بتنی می باشد که به دلیل وجود ترک در تیرها و عدم اجرای مناسب نیاز به مقاوم سازی داشته است.

17

مقاوم سازی ساختمان مسکونی

( آقای حسنی در یاسوج )

یاسوج

7 طبقه

2200

1388

ساختمان به صورت اسکلتفلزی با قاب صلب می باشد که به دلیل عدم اجرای صحیح اتصالات نیاز به مقاوم سازی داشته است.

18

مقاوم سازی ساختمان آموزشی دانشگاه صنعتی مالک اشترشیراز

 

مقاوم سازی ساختمان مسکونی (آقای ابوعلی یاسوج )

شیراز – مجتمع صنایع الکترونیک یاسوج

3 طبقه

 

 

 

6 طبقه

2350

 

 

 

1800

1389

 

 

 

1389

ساختمان به صورت اسکلت فولادی بر اساس آئین نامه های قدیم طراحی شده است و نیاز به بهسازی داشته است.

ساختمان به صورت اسکلت بتنی می باشد که به دلیل عدم اجرای دیوارهای برشی و مقاطع نامناسب ستونها نیاز به مقاوم سازی دارد.

19

مديريت طرح مقاوم سازي ساختمان هاي مخابرات استان فارس

استان فارس

1 تا 4 طبقه

جمعاً به متراژ 20000 مترمربع

1392 تا 1389

مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ساختمان

20

مقاوم سازی مجتمع (354 واحدی) كاركنان سیمان داراب

داراب

5 طبقه

4000

1389

به دلیل اجرای نامناسب تیرها و شاقول نبودن ستونها نیاز به مقاوم سازی دارد.

21

مقاوم سازي ساختمان امور اداري انبار كالا مشترك گاز استان فارس

شيراز –بلوار رحمت

1

1000

1391

مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ساختمان

22

مقاوم سازي سوله شرقي ساختمان شركت گاز استان فارس

شيراز – بلوار زرهي

1

1250

1391

مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ساختمان

23

مقاوم سازي تعدادي  از مدارس شيراز  (نوسازي مدارس )

شيراز

2 تا 4 طبقه

جمعاً به متراژ 10000 مترمربع

1392

مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي

24

خدمات مطالعاتی و طراحی مقاوم سازی ساختمان های علوم پایه واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز – ورودی صدرا

8

3000

1392

مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ساختمان

25

مقاوم سازی خوابگاه دانشجویی قدس دانشگاه شیراز

شیراز – فلکه الم

12

10250

1395

مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ساختمان

26

مقاوم سازی دیوارهای پیرامونی باغ جهان نما شهرداری فضای سبز شیراز

شیراز – خیابان حافظ

----

500مترطول

1395

مقاوم سازي دیوارهای جانبی

27

خدمات مطالعاتی و طراحی مقاوم سازی ساختمان اسکلت بتنی مدیریت مجموعه گل و گیاه پردیس

شیراز- دوکوهک

----

1600

1395

مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ساختمان

28

 ساختمان مدیریت گل و گیاه پردیس

 

 

1600

 1395

مقاوم سازی و

بهسازی  لرزه ای

29

 دیوارهای پیرامونی باغ جهان نما

باغ جهان نما   500 متر طول  1395 مقاوم سازی 

30

خوابگاه قدس دانشگاه شیراز

میدان دانشجو   10250 1395-96 مقاوم سازی 

31

خوابگاه دانشجویی الزهرا دانشگاه علوم پزشکی شیراز

    1200 1395 مقاوم سازی 

32

خدمات مطالعه و طراحی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان SC2 شیراز

شیراز – قصرالدشت – خیابان ولی عصر

4

5500

1396

مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ساختمان

33

مقاوم سازی خوابگاه دانشجویی الزهرا دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شیراز – خیابان ملاصدرا

6

1200

1396

مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ساختمان

34

ساختمان sc2 مخابرات شیراز

    5500 1396-97 مقاوم سازی 

35

تعدادی از مدارس استان فارس

    10000 1396

مقاوم سازی و

بهسازی  لرزه ای

36

ساختمان شماره یک دانشکده پزشکی شیراز

خیابان زند، روبروی خیابان فلسطین   1773 1397

مقاوم سازی 

37

ساختمان اورژانس بیمارستان شهید دکتر بهشتی

    1700 1398

مقاوم سازی

38

شرکت صنایع الکتریک شیراز

    3000 1398

مقاوم سازی

39

خوابگاه امامت دانشگاه شیراز

    2000 1398

مقاوم سازی

40

مقاوم سازی بازرچه پردیس دانشگاه شیراز

    1700 1399

مقاوم سازی

41

ساختمان شماره 1 بانک صادرات مدیریت شعب استان فارس

    3700 1399

بهسازی لرزه ای

 

حق نشر

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور فربوم شهر پارس می باشد.