معرفی تعدادی از پروژه های شاخص انجام شده توسط گروه طراحی شهری

 

ردیف

نام پروژه

متراژ تقریبی

(مترمربع)

سال انجام

پروژه

خدمات انجام شده توسط مشاور

1

شرح خدمات و مطالعات پارک سرمایه گذاری شهر گچساران (اداره کل راه و شهرسازی گچساران)

5500

1396

طراحی شهری

2

نظارت کارگاهی عالیه پروژه 8/6 هکتاری دارالسلام (شهرداری شیراز)

8/6هکتار

1395

طراحی شهری

3

طراحی باغ 7هکتاری کشن طبق شرح خدمات مندرج در ماده5 قرارداد (شهرداری منطقه 5 شیراز)

7هکتار

1394

طراحی شهری

4

طراحی پهنه اجتماعی و پهنه ورزشی پارک حاشیه رودخانه سلطان آباد (شرکت مهندسین مشاور جهان نمای شهرراز)

460000

1394

طراحی شهری

5

مطالعات و طراحی و نظارت پل های بتنی و شیشه ای و محوطه سازی پروژه علی بن حمزه (ع) (شهرداری شیراز)

80000

1394

طراحی شهری و نظارت

6

مطالعه و طراحی فاز 1 ساماندهی کالبدی فضایی دارالسلام 20 هکتاری (شهرداری شیراز)

20هکتار

94-1393

طراحی شهری

7

طرح محوطه و بدنه سازی محور امامزاده ابراهیم (ع) تا بین الحرمین (اداره کل راه و شهرسازی استان فارس)

20570

1393

طراحی شهری

8

انجام خدمات طراحی ساماندهی فضایی محور بغیری های شیراز شامل طراحی و برآورد (شهرداری منطقه تاریخی-فرهنگی شیراز)

10070

1393

طراحی شهری

9

مطالعات کامل پارک حاشیه رودخانه سلطان آباد (شرکت جهان نمای شهرراز)

210 هکتار

1393

طراحی شهری

10

طراحی ساماندهی کالبدی فضایی محور قرآن "علی بن حمزه(ع)" (شهرداری شیراز

18800

94-1392

طراحی شهری

11

مطالعه و طرح توسعه محدوده حرم مطهر علی بن حمزه (ع) (شهرداری شیراز)

 

94-1392

طراحی شهری

12

طرح ساماندهی کالبدی بست های احمدی و شهید دستغیب (اداره کل راه و شهرسازی)

8218

93-1392

طراحی شهری و نظارت

13

طراحی و مشاوره ساماندهی کالبدی فضایی دارالسلام 8/6 هکتاری (شهرداری شیراز)

8/6 هکتار

93-1392

طراحی شهری و نظارت

14

طرح پیاده راه سازی خیابان رودکی (شهرداری شیراز)

 

93-1392

طراحی شهری

15

مطالعه و طراحی فاز 1 و 2 محور 9دی (شهرداری شیراز)

17000

92-1391

طراحی شهری و نظارت