معرفی تعدادی از پروژه های شاخص انجام شده توسط گروه راه سازی و طراحی پل

 

ردیف

نام پروژه

سال انجام پروژه

محل انجام پروژه

خدمات انجام شده توسط مشاور

1

انجام مطالعات و طراحی فاز دو پل های بتنی و شیشه ای و محوطه سازی پروژه علی بن حمزه (ع ) و رواق، سردر و سرویس بهداشتی حرم مطهر حضرت علی بن حمزه (ع)

1395-1394

شیراز

طراحی - نظارت

2

طرح ساماندهی کالبدی فضایی محور قرآن (پل علی بن حمزه تا بازار وکیل)

1392

شیراز

طراحی