معرفی تعدادی از پروژه های شاخص انجام شده توسط گروه راه سازی و طراحی پل

 

ردیف

نام پروژه

سال انجام پروژه

محل انجام پروژه

خدمات انجام شده توسط مشاور

1 مطالعه و طراحی پروژه گردشگری تقاطع های جاده ای ، اتصالی و خیابان های سایت نمایشگاه بین المللی قم 1390-92  قم  مطالعه و طراحی  
2 طراحی تقاطع های جاده ای و سایت 70 هکتاری امامزاده اسماعیل (ع) 1390-92  فسا  طراحی 
3 مطالعه، طراحی و آماده سازی محور 9 دی شیراز 1391-93  شیراز  مطالعه و طراحی 

4

طرح ساماندهی کالبدی – فضایی محور قرآن ( پل علی بن حمزه تا بازار وکیل )

1392

شیراز

طراحی

5 طرح آماده سازی محور شمالی - جنوبی و شرقی- غربی تقاطع شهید سعید قهاری یزد 1392-93   یزد  طراحی
 6  مطالعه و طراحی پل ها و مسیرهای عبوری به سیمان فار نو  1393-95  جاده كوار- فيروزآباد    مطالعه و طراحی  
7 طراحی و مطالعات کامل پروژه گردشگری راه سبز جنوب شیراز ( سلطان آباد- چنارراهدار) 1393-94    سلطان آباد- چنارراهدار  مطالعه و طراحی  
8 ارائه خدمات مشاوره در حین اجرای پل های ستارخان شیراز  1393-94 شیراز  مشاور در حین اجرا 
9 مطالعه و طراحی روسازی آسفالت و بتن غلتکی سیمان فارس نو  1393-95  جاده كوار- فيروزآباد   مطالعه و طراحی 
10 مطالعه و طراحی شبکه و راه های دسترسی شرکت پشم شیشه ایران  1393-95 شیراز  مطالعه و طراحی 

11

انجام مطالعات و طراحی فاز دو پل های بتنی و شیشه ای و محوطه سازی پروژه علی بن حمزه (ع ) و رواق، سردر و سرویس بهداشتی حرم مطهر حضرت علی بن حمزه (ع)

1394-1395

شیراز

طراحی - نظارت

12

مطالعه و طراحی پل و زیرگذر شمالی و بزرگ راه های انتقالی پروژه علی ابن حمزه (ع )

1394-99

شیراز

مطالعه و طراحی

13

نظارت بر اجرای پل و زیرگذر شمالی و بزرگ راه های انتقالی پروژه علی ابن حمزه (ع )

1394-99 شیراز

نظارت

14

مطالعه و طراحی پل و زیرگذر جنوبی و بزرگ راه های انتقال پروژه علی ابن حمزه (ع )

1394-99 شیراز

مطالعه و طراحی

15

نظارت بر اجرای پل و زیرگذر جنوبی و بزرگ راه های انتقالی پروژه علی ابن حمزه (ع) 1394-99 شیراز

نظارت

16

مطالعه و طراحی پل شیشه ای رودخانه خشک شیراز ( علی ابن حمزه ع) 1394-99  شیراز  مطالعه و طراحی  

17

نظارت بر اجرای پل شیشه ای رودخانه خشک شیراز علی ابن حمزه (ع ) 1394-99 شیراز نظارت

18

 مطالعه و طراحی خیابان ها و شبکه های ارتباطی شهرک پاسارگاد 1394-99   شهرک پاسارگاد  مطالعه و طراحی
19  مطالعه، طراحی ، پایدارسازی و اصلاح شیب ترانشه راه آهن استان فارس 1395-98  راه آهن استان فارس  مطالعه و طراحی  
20 مطالعه و طراحی پل و راه سازی لوله و مخابرات شرکت نفت دشت ارژن 1396-98  شیراز   مطالعه و طراحی 
21 نظارت بر عملیات اجرایی پل و راه سازی لوله و مخابرات شرکت نفت دشت ارژن  1396-98  شیراز نظارت 
22 مطالعه و طراحی پروژه گردشگری پارک سرمایه گذاری شهرستان گچساران و راه های ارتباطی  1396-97  گچساران مطالعه و طراحی  

 

حق نشر

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور فربوم شهر پارس می باشد.