×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 882

الف  سوابق تحصیلی و گواهينامه ها  :

1- مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد پيوسته  : (دوره پنجساله پيوسته)  رشته عمران ملي ـ دانشگاه شيراز ، 1354-1349  
2- مدرك تحصيلي برتر از فوق ليسانس
 ( M.Phil): طرح ريزي شهري ، دانشگاه نيوكسل آپن تاين انگلستان ، 1356- 1354    

3- مدرك تحصيلي دكتري :(Ph.D) برنامه ریزی شهری و منطقه ای (گرايش مديريت شهري )  از دانشگاه  استرالياي   جنوبي،  1374 -1370

4-پروانه اشتغال به كار پايه يك در نظارت و طراحی معماری از وزارت مسکن و شهرسازی .

ب- سوابق آموزشی :

   تدريس در دوره هاي كارشناسي برنامه ريزي اجتماعي و كارشناسي ارشد شهرسازي در دانشگاه شيراز

حوزه تدريس

     - در دانشگاه:

( كارشناسي ): تئوريهاي برنامه ريزي  - تكنيك  هاي برنامه ريزي شهري و منطقه اي - تئوريهاي برنامه ريزي  منطقه اي - محيط شناسي انساني - اصول توسعه و عمران  - عوامل  سازماندهي مكان - برنامه ريزي منطقه اي در ايران، مباني برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي

( كارشناسي ارشد): اقتصاد شهري - تجزيه و تحليل  نظامها مدل سازي و الگوسازي - مباني  برنامه ريزي  منطقه - كارگاههاي  1 (ساماندهی شهری) - كارگاه 3 ( برنامه ریزی منطقه اي) - روشهاي برنامه ريزي منطقه اي حقوق و قوانين شهرسازي- مديريت شهري

- خارج از دانشگاه:

آشنایی با حقوق و قوانین شهرسازی (جهت اعضای شوراهای شهر و کارکنان شهرداریها)

آشنایی با طرح آمایش سرزمین (جهت آشنایی کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

 

 

ج- خلاصه سوابق فعاليتهاي فني و تخصصي  :

1- همكاري با اداره كل مسكن و شهرسازي استان فارس 1356-1362

2- همكاري با دفتر همكاريهاي علمي و مشاوره اي دانشگاه شيرازبعنوان طراح و مدير پروژه در طرحهايي از قبيل

              - انجام طرح هاي ساماندهي شهرك سعدي

              - تهيه و تدوين كتاب هويت شهرهاي استان فارس

               - تهيه طرح تفكيك و جزئيات شهرسازي اراضي تعاوني مسكن استانداري فارس

              - مكانيابي و تهيه طرح بازارچه هاي صنايع دستي در پنج نقطه از استان فارس

              - طرح آمايش استانهاي فارس و كهگيلويه و بوير احمد

 

 

د- سوابق مديريتي و اجرايي :

1367-1369 معاونت دانشجويي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز

1368-1370 معاونت مالي و اداري دانشكده ادبيات و علوم انساني

1377-1382 رئيس بخش شهرسازي دانشكده هنر و معماري

1381- عضو هيات آزمون كارشناسي شهرسازي از سوي وزارت مسكن و شهرسازي (رئيس هيات آزمون)

1382 دبیر همایش ملی مسایل شهرسازی کشور

1382- 1384 -  معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده هنر و معماري دانشكاه شيراز

1384- 1387 رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز و معاون پژوهشی و اداری مالی دانشکده

1375-1384- عضویت در هيات مديره سازمان نظام مهندسي استان فارس

1376-1386- عضویت در شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشور

1384- 1387- عضویت در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

هـ- سوابق پژوهشي :

1- هـ - مقالات چاپ شده

1385- بانک زمین شهری و ضرورت ایجاد آن در کلان شهرها (نمونه موردی شهر شیراز) ارائه در کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد 2-3  اسفند ماه 1385

1385- «تنوع، همگرايي و مشارکت در طراحی و ساخت مراکز شهري» ارایه در کنگره بین المللی طراحی شهری ، اصفهان شهریور 1385

1385- « ساماندهی شهرک سعدی، اسکان غیر رسمی» ارایه در کنگره بین المللی طراحی شهری، اصفهان شهریور 1385

1384- « هویت معنی و مفهوم» ارایه در همایش هویت ایرانی دانشگاه تربیت مدرس   1384

1384- «هویت شهری فارس» ارایه در کنگره فارس شناسی و یاد روز سعدی 31 فروردین الی 3 اردیبهشت 1384

1384- «بررسي مالكيت و تاثير آن بر رها ماندن اراضي شهري». چاپ در ماهنامه شمس (شوراي مركزي  سازمان نظام مهندسي ساختمان) سال دوم، شماره چهارم/ ارديبهشت و خرداد 1383 ص47-43

  1383- «بررسي بازتابهاي اقتصادي مداخله در بافت كالبدي شهرها نمونه موردي اجراي طرح زير گذر خيابان زند شيراز». چاپ در فصلنامه هفت شهر (عمران و بهسازي شهري) سال پنجم، شماره پانزدهم و شانزدهم بهار و تابستان 1383  ص/ 75-67

1382- «تنگناهاي ساختاري در نظام برنامه ريزي كشور». ارايه در همايش مسايل شهرسازي كشور. ارديبهشت ماه 1382 چاپ در نشريه آباد بوم شماره 14 تير ماه 1382و روزنامه آفتاب يزد مورخ 8/4/1382 

1381-«اثر سياست هاي مسكن و اشتغال زايي در گراني زمين و مسكن» چاپ در ماهنامه فني- اجتماعي “شهر“  سال دوم شماره 23   پاييز 1381 ص89-85

1381-«فروش تراكم، در آمد يا هزينه چاپ در ماهنامه فني- اجتماعي “شهر“ » سال دوم شماره 22   تابستان 1381 ص73-69

1381-  «مسكن اقشار كم در آمد» چاپ در ماهنامه فني- اجتماعي “شهر“  سال دوم شماره 21   بهار 1381 ص75-70

1380- «زمين و قيمت آن» چاپ در ماهنامه فني- اجتماعي “شهر“  سال دوم شماره 20   زمستان 1380 ص 33-30

1380- «مسكن اقشار كم درآمد» ارايه در همايش اسكان، اشتغال و رونق پايدار در شيراز ههر ماه 1380 چاپ در مجموعه مقالات همايش مسكن در شيراز

1380- «معضل اراضي رها شده شهري» چاپ در ماهنامه فني- اجتماعي “شهر“  سال دوم شماره 19  پاييز 1380 ص 21-16

1380 «تحولات كالبدي شهرها» چاپ در ماهنامه فني- اجتماعي “شهر“  سال دوم شماره 18   تابستان 1380 ص 52-54

1380- «اقتصاد شهري در برنامه پنجساله عمران و نوسازي شيراز» چاپ در ماهنامه فني- اجتماعي “شهر“  سال دوم شماره 17   بهار 1380 ص 78-72

1379- «تحليلي بر روند  ساخت و ساز در شيراز» چاپ در“گزارش“ ، فصلنامه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس دوره سوم سال دهم، شماره 25، فروردين 1379 ص55-51

1379- « تنگناهاي قوانين و مقررات شهرسازي در ايران» چاپ در ماهنامه فني- اجتماعي “شهر“ سال دوم شماره 15،14،13   زمستان 1379 ص 15-6

1379- « اقتصاد شهري» چاپ در فصل نامه انجمن صنفي مهندسان مشاور اصفهان ويژه اقتصاد شهري سال اول زمستان 1379

1379- « توسعه پايدار و مديريت شهري» چاپ در فصل نامه پژوهشي، تحليلي، آموزشي مديريت و برنامه ريزي شهري ويژه اقتصاد شهري سال اول پاييز 1379 ص 15-6

1379- « توسعه، شهرنشيني و سياستهاي عمران شهري» چاپ در ماهنامه فني- اجتماعي شهر سال اول شماره 7،8،9 ص21-17

1378- «نقش مديريت زمين در سياست هاي توسعه شهري» ، چاپ در فصلنامه آبادي سال نهم شماره 33 ص 76- 70

1378-  "مديريت شهري و ضوابط و مقررات شهرسازي" چاپ در ماهنامه فني- اجتماعي شهر سال اول شماره 4،5،6 ص26-22

1378- " شوراها، شهرداري ها، و مديريت شهري"،" چاپ در ماهنامه فني- اجتماعي شهر سال اول شماره3 ،2 ص9-8 و 12 و2

1376- «شهر شيراز قرباني شهر جديد صدرا» ( چاپ در مجموعه مقالات سمينار شهرهاي جديد وزارت مسكن و شهرسازي)

1376 - «تاثير بازار زمين  در توليد مسكن  در شيراز» (چاپ در مجموعه مقالات سمينار مسكن در شيراز  سازمان مسكن و شهرسازي)

1376 -  «حومه هاي منفصل،  راهبردي اجرائي براي احياء وبازسازي بافتهاي شهري در  شيراز» (چاپ در مجموعه مقالات همايش بازسازي واحياي بافت هاي شهري وزارت مسكن و شهرسازي )

1375 - «تاثير بازار زمين بر روي كيفيت محيط شهري در شهر شيراز» (به زبان انگليسي )  (چاپ در مجموعه مقالات سمپوزيوم  بين المللي شهرسازي در كشور هلند)

1375 - «محورهاي  مسائل و مشكلات روستاهاي استان فارس»  (چاپ در مجموعه مقالات سمينار  ساماندهي روستاهاي استان فارس ).

1375 - «نقش ضوابط ومقررات  در مديريت  توليد مسكن» (چاپ در مجموعه مقالات سمينار مسكن  استان  فارس سازمان مسكن و شهرسازي  )

1367 - «نقش برنامه ريزي  منطقه اي  در بازسازي  كشور»  (چاپ در مجموعه مقالات سمينار بازسازي مناطق جنگ زده  كشور دانشگاه شيراز)

1367- «جمعيت واستراتژي  توسعه فضائي  استان فارس»  (چاپ در مجموعه مقالات  سمينار  جمعيت  وتوسعه ،سازمان برنامه و بودجه ، مشهد مقدس)

2- هـ - تحقيقات مصوب

 1. مدیریت گروه مشاور تهیه برنامه آمایش استان کهگیلویه و بویر احمد 1388-1386 (کارفرما استانداری استان کهگیلویه و بویر احمد)
 2. انجام مطالعات بخش ساختار فضائی برنامه آمایش استان فارس 1388-1386 (کارفرما استانداری فارس)
 3. بازنگری در برنامه پنجساله اول و تهیه برنامه عمرانی و نوسازی شهر شیراز 1386-1390 (کارفرما شهرداری شیراز)
 4. طرح ایجاد بانک زمین در شیراز (کارفرما شهرداری شیراز)
 5. تهيه و تدوين كتاب هويت شهرهاي استان فارس ( كارفرما سازمان عمران و بهسازي شهري) در دست
 6. نحوه برخورد با اراضي رها شده شهري (كارفرما شهر شيراز)
 7. مكانيابي، تهيه طرح و مكانيزم اجرايي ايجاد مراكز خدمات محله، ناحيه و منطقه شهري (كار فرما شهرداري شيراز)
 8. برنامه پنجساله عمران و نوسازي شهر شيراز (كارفرما شهرداري شيراز)
 9. طرح ساماندهي شهرك سعدي (كارفرما شهرداري شيراز)
 10. بازنگري طرح تفصيلي ناحيه 3 منطقه 2 شيراز (كارفرما شهرداري شيراز)
 11. ساماندهي مشاغل مزاحم شمال غرب (در قالب ايجاد مركز تحقيقات و فناوري بخش ساختمان) (كارفرما سازمان مسكن و شهرسازي و شهرداري شيراز)
 12. تهيه طرح جامع شهرستانهاي فسا، كازرون و نيريز (كارفرما سازمان مسكن و شهرسازي )
 13. مشاركت در تهيه طرح جامع شهرهاي شيراز، فسا، كازرون، لار، مرودشت (كارفرما سازمان مسكن و شهرسازي)
 14. مديريت شهري در ايران (نمونه موردي شهر شيراز) پايان نامه دكترا
 15. استراتژي توسعه فضايي استان فارس
 16. رشد شهري و فعاليت پايه (نمونه موردي شهرهاي جنوب كشور)

 

 

3- هـ - سخنرانيها:

1379- شهر و اقتصاد، مجمع صنفي مشاوران اصفهان

1372- مديريت شهري و تكنولوژي  ساخت وساز (سازمان نظام مهندسي فارس )

1367- برنامه ريزي بازسازي مناطق  جنگ زده  ( جامعه مهندسين  فارس )

1365- نقش جامعه مهندسي در كاهش مسائل  شهر شيراز ( جامعه مهندسين  فارس )

 

 

4- هـ - نظارت و ارزیابی طرحها

 1. نظارت و ارزیابی طرح جامع گردشگری (کارفرما سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس)
 2. نظارت و ارزیابی طرح مدیریت مجموعه شهری تهران (کارفرما سازمان شهرداریها)
 3. نظارت برنامه آمایش جزایر خلیج فارس

 

Quisque interdum hendrerit molestie. Vestibulum adipiscing, tellus sit amet accumsan lobosdfsdfsrtis, Quisque interdum hendrerit molestie. Vestibulum adipiscing, tellus sit amet accumsan lobortis.

وبگاه: smartaddons.com